NAŠI PARTNERI

Pri našich domácich a medzinárodných aktivitách spolupracujeme so širokým spektrom partnerov:

Albánsko / ALbania

  • Open Doors

Belgicko / Belgium

  • ECEPA

Dánsko / Denmark

  • Interstep

Francúzsko / France

Gruzínsko / Georgia

Holandsko/ The Netherlands

Maďarsko / Hungary 

Malta

Nemecko / Germany 

Poľsko / Poland 

Rakúsko / Austria

Rumunsko / Romania 

  • Institutul interncultural Timisoara

Španielsko / Spain

Taliansko / Italy 

Turecko/ Turkey

UK