Naše projekty

CLOSER – Rethinking Social Inclusion

Solidarity, tolerance and social inclusion are the fundamental values of the European Union and guiding principles integrated in all its policies as cross-cutting issues. Social inclusion is a pre-requisite of development and sustainability, “a process ...
Read More

GOING INTERNATIONAL

Medzinárodný kurz pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov z kandidátskych krajín EÚ a krajín Východného partnerstva ...
Read More

MOBIPRO – The Job of My Life

Projekt umožňujúci štúdium kvalitného odborného vzdelania v umožňuje mladým ľuďom získať plne hradenú odbornú kvalifikáciu v rámci duálneho odborného vzdelávania v Nemecku. Projekt podporuje nemecké Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí (BMAS) a Federálny úrad ...
Read More

BRIDGES TO THE FUTURE

Dlhodobý projekt slovenskej dobrovoľníčky v gruzínskom Gori. Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS+. Naša dobrovoľníčka Simona pôsobla 7 mesiacov v našej gruzínskej partnerskej organizácii Bridge of Friendship Kartlosi, kde realizovala aktivity zamerané na: medzinárodnú spoluprácu ...
Read More

MLADÍ ĽUDIA NA TRHU PRÁCE

Strategické partnerstvo podporené programom ERASMUS+ je zamerané na budovanie kompetencií mladých ľudí pre trh práce. Cieľ projektu: diagnostikovať problémy mladých ľudí v ich pripravenosti na požiadavky moderného trhu práce a účinne na ne reagovať prostredníctvom série aktivít, ...
Read More

YOUNG UNEMPLOYED FOR WORK

Mobilitný projekt podporený v rámci Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci. Cieľ projektu: poskytnúť mladým nezamestnaným a čerstvým absolventom (najmä stredných škôl)  príležitosť adaptovať sa na trh práce a zvýšiť si svoje jazykové a profesijné zručnosti ...
Read More

BRIDGE THE GAP

Projekt Bridge the Gap sa realizuje v rokoch 2012-14 s podporou Programu celoživotného vzdelávania (Leonardo da Vinci - Partnerstvá). Cieľom projektu je rozvoj poradenstva a podpora odborného vzdelávania a prípravy, využívanie informačných a komunikačných technológií a ...
Read More

E.N.C.L.O.S.E.

Projektové partnerstvo  E.N.C.L.O.S.E.- Establish a New Cooperation to Let Obtain Social Inclusion in Europe podporené Programom celoživotného vzdelávania (Grundtvig - Partnerstvá). Cieľ projektu: Projekt je zameraný na podporu nezamestnanosť a sociálne vylúčenie zraniteľných  a znevýhodnených skupín a jeho ...
Read More