Kontakt

Centrum pre interkultúrny dialóg

Poštová adresa:
J. Poničana 3
841 08 Bratislava

Tel.: +421 944 261 230
E-mail: office@cidsk.eu