FOTO SÚŤAŽ

foto sutaz letak


 

Ako predkladať súťažné práce

Súťažné fotografie sa môžu posielať emailom na adresu info@cidsk.eu alebo poštou:

Centrum pre interkultúrny dialóg
J. Poničana 3
841 08 Bratislava

K fotografiám je potrebné priložiť vyplnenú prihlášku. 

Fotografická súťaž prihláška

 

Súťaž je organizovaná v rámci projektu MOOC4EU podporenom z programu Európa pre občanov. Súťaž a súvisiace aktivity vyjadrujú iba názory organizátorov a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré v nich môžu byť obsiahnuté.