Aktuality

MOOC4EU – Odporúčania pre prácu s menšinami a utečencami

  Projekt MOOC4EU realizovaný v rámci programu Európa pre občanov v rokoch 2016 - 2018 spojil organizácie v Albánsku, Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Rumunsku, Španielsku a Slovensku do spoločných aktivít zameraných na podporu menšín, prisťahovalcov a ...
Read More

Program Európa pre občanov – európske občianstvo a participácia

Program Európa pre občanov (Europe for Citizens) má tieto ciele: Prispievať k chápaniu EÚ, jej histórie a rozmanitosti občanmi členských štátov, Podporovať európske občianstvo a zlepšovať podmienky pre občiansku a demokratickú účasť na úrovni EÚ, ...
Read More

Vyhlasujeme súťaž pre žiakov ZUŠ “O KROK BLIŽŠIE”

Centrum pre interkultúrny dialóg vyhlasuje umeleckú súťaž O krok bližšie. Súťaž je zameraná na umelecké vyjadrenie detí mladých ľudí k téme znižovania a odstraňovania sociálnej vylúčenosti. Jej cieľom je budovať povedomie, porozumenie, empatiu a toleranciu k marginalizovaným skupinám obyvateľstva a vytvárania ...
Read More

Fotografická súťaž Menšiny na Slovensku v obrazoch

Pri príležitosti Dňa Európy vyhlasujeme fotografickú súťaž v rámci projektu MOOC4EU, ktorý je zameraný na posilnenie dialógu menšín a EÚ. Viac informácií: http://www.cidsk.eu/sk/foto-sutaz/ https://www.facebook.com/cidsk/   ...
Read More

Prieskum kompetencií pracovníkov s mládežou v oblasti sociálnej inklúzie

Tento dotazník je úvodnou aktivitou strategického partnerstva ERASMUS+ Closer - Rethinking social inclusion. Jeho cieľom je získať odpovede od pracovníkov s mládežou v oblasti sociálnej  inklúzie o ich znalostiach, zručnostiach a kompetenciách. Výsledky dotazníka budú využité ...
Read More

MobiPro 2016

Získajte bezplatné 3-ročné odborné vzdelávanie v Nemecku  Záujemcovia o získanie kvalitného odborného vzdelania v Nemecku majú opäť príležitosť zapojiť sa do projektu MobiPro, ktorý umožňuje mladým ľuďom získať plne hradenú odbornú kvalifikáciu v rámci duálneho odborného ...
Read More

CLOSER – Rethinking Social Inclusion

Solidarity, tolerance and social inclusion are the fundamental values of the European Union and guiding principles integrated in all its policies as cross-cutting issues. Social inclusion is a pre-requisite of development and sustainability, “a process ...
Read More

Mladí ľudia na trhu práce

V novembri 2014 sme začali realizovať projekt Mladí ľudia na trhu práce spolufinancovaný programom ERASMUS+. Cieľom projektu je diagnostikovať problémy mladých ľudí v ich pripravenosti na požiadavky moderného trhu práce.  Projekt zahŕňa diagnostikovanie zručností, ktoré zamestnávatelia očakávajú od ...
Read More

Bezplatné 3-ročné odborné vzdelávanie v Nemecku – životná šanca pre Vás!

Pre záujemcov o získanie kvalitného odborného vzdelania v Nemecku máme životnú ponuku. Projekt MobiPro "Job Of My Life" umožňuje mladým ľuďom z celej Európy získať plne hradenú odbornú kvalifikáciu v rámci duálneho odborného vzdelávania v Nemecku ...
Read More

Call for participants – TC GOING INTERNATIONAL

The training seminar for youth workers, youth leaders, project managers and coordinators of youth activities who are interested in strengthening international aspects of youth work and professionalization of their work with international partners and volunteers ...
Read More