MOOC4EU – Odporúčania pre prácu s menšinami a utečencami

By | 14. decembra 2017

 

Projekt MOOC4EU realizovaný v rámci programu Európa pre občanov v rokoch 2016 – 2018 spojil organizácie v Albánsku, Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Rumunsku, Španielsku a Slovensku do spoločných aktivít zameraných na podporu menšín, prisťahovalcov a utečencov.

Jedným z výsledkov projektu bola príprava odporúčaní pre prácu s týmito cieľovými skupinami, ktoré sú výsledkom diskusií, seminárov, workshopov a konzultácií organizácií a jednotlivcov pôsobiacich v tejto oblasti.

MOOC4EU Brochure