Prieskum kompetencií pracovníkov s mládežou v oblasti sociálnej inklúzie

By | 25. januára 2016
Tento dotazník je úvodnou aktivitou strategického partnerstva ERASMUS+ Closer – Rethinking social inclusion.
Jeho cieľom je získať odpovede od pracovníkov s mládežou v oblasti sociálnej  inklúzie o ich znalostiach, zručnostiach a kompetenciách. Výsledky dotazníka budú využité pri príprave medzinárodného tréningu.
Ak sa chcete zapojiť do prieskumu, kliknite SEM