MobiPro 2016

By | 17. januára 2016

Získajte bezplatné 3-ročné odborné vzdelávanie v Nemecku 

Záujemcovia o získanie kvalitného odborného vzdelania v Nemecku majú opäť príležitosť zapojiť sa do projektu MobiPro, ktorý umožňuje mladým ľuďom získať plne hradenú odbornú kvalifikáciu v rámci duálneho odborného vzdelávania. Projekt podporuje nemecké Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí (BMAS) a Federálny úrad práce (BA).

Centrum pre interkultúrny dialóg môže vyslať 5 slovenských účastníkov v rámci týchto odborov: 

 • kuchár,
 • čašník,
 • pracovník v hotelových službách.

Podmienky účasti:

 • vek 18 – 27 rokov
 • maturitná skúška
 • základy nemeckého jazyka

Vybraní účastníci získajú:

 • 3 roky bezplatného odborného štúdia a praxe v Nemecku (odborná prax bude vykonávaná u budúcich zamestnávateľov),
 •  jazykovú prípravu na dosiahnutie stupňa B1 v nemeckom jazyku (prostredníctvom Goethe inštitútu v Bratislave)
 • príspevok 818 eur mesačne na životné náklady počas celej doby štúdia v Nemecku,
 • hradené cestovné náklady na miesto štúdia,
 • jazykovú, odbornú a sociálno-pedagogickú podporu.

 Po skončení vzdelávania majú účastníci garantovanú prácu u nemeckého zamestnávateľa.

Vzdelávanie bude prebiehať v nemeckom meste Wernigerode (Sasko-Anhaltsko) v inštitúcii partnerskej inštitúcii Akademie Ueberlingen.

Možnosť prihlásiť sa je do 29. 2. 2016 zaslaním CV v slovenskom a nemeckom jazyku na adresu office@cidsk.eu.

Viac informácií:

Mobipro 2016 info

Akademie Ueberlingen_Mobipro prezentacia

Job of My Life de