Mladí ľudia na trhu práce

By | 24. novembra 2015

Mladi na trhu prace logo

V novembri 2014 sme začali realizovať projekt Mladí ľudia na trhu práce spolufinancovaný programom ERASMUS+. Cieľom projektu je diagnostikovať problémy mladých ľudí v ich pripravenosti na požiadavky moderného trhu práce. 

Projekt zahŕňa diagnostikovanie zručností, ktoré zamestnávatelia očakávajú od svojich budúcich zamestnancov, prípravu  učebných materiálov, ktoré budú využívané v školách (podnikateľské vzdelávanie), mládežníckych organizáciách (workshopy a neformálne vzdelávanie) a na vysokých školách (workshopy počas dní kariéry), ako aj na rozvoj výučbových materiálov a audiovizuálne materiály pre mládež na rozvoj týchto kompetencií. Ďalšími aktivitami sú príprava informačnej brožúry zameranej na podporu aktívneho občianstva a účasť mladých ľudí na trhu práce, školenie trénerov (učitelia podnikania, pracovníci s mládežou), a realizácia workshopov a školení pre mladých ľudí.

Projekt zakončí medzinárodná konferencia zameraná na podporu získavania sociálnych a osobných zručností mládeže a neformálneho vzdelávania, ktorá sa bude konať vo Varšave v máji 2016.