Bezplatné 3-ročné odborné vzdelávanie v Nemecku – životná šanca pre Vás!

By | 23. novembra 2015

mobiproLogoPre záujemcov o získanie kvalitného odborného vzdelania v Nemecku máme životnú ponuku. Projekt MobiPro “Job Of My Life” umožňuje mladým ľuďom z celej Európy získať plne hradenú odbornú kvalifikáciu v rámci duálneho odborného vzdelávania v Nemecku.

V rámci projektu máme možnosť poskytnúť túto príležitosť piatim záujemcom zo Slovenska v niektorom z týchto odborov:

– kuchár
– čašník/servisný pracovník v gastronómii
– inštalatér/kúrenár
– kovoobrábač
– tesár
– parketár
– elektrikár
– pracovník v hotelových službách.

Podmienky účasti:

 • vek 18 – 27 rokov
 • maturitná skúška
 • bez ukončeného stredoškolského odborného vzdelávania alebo magisterského vysokoškolského vzdelávania 

Vybraní účastníci budú mať hradené tieto náklady:

 • 3 roky odborného štúdia a praxe v Nemecku (odborná prax bude vykonávaná u budúcich zamestnávateľov po skončení štúdia),
 • cestovné náklady (vrátane cesty medzi fázou 2. a 3),
 • jazykovú prípravu na dosiahnutie stupňa B1 v nemeckom jazyku (prostredníctvom Goethe inštitútu v Bratislave v max. objeme 600 hodín, v závislosti od úrovne ovládania nemeckého jazyka)
 • príspevok 818 eur na životné náklady počas celej doby štúdia,
 • jazykovú, odbornú a sociálno-pedagogickú podporu.

Projekt bude prebiehať v nemeckom meste Wernigerode (Sasko-Anhaltsko) v inštitúcii Akademie Ueberlingen.

Termíny realizácie:

 1. Jazykové vzdelávanie v SR: 2. marec – 12. jún 2015
 2. Prípravná fáza v Nemecku (pracovná stáž/jazykový kurz): 14. jún – 25. júl 2015
 3. Začiatok 3-ročného odborného vzdelávania v Nemecku: 17. august 2015

Možnosť prihlásiť sa je do 30. 1. 2015 zaslaním CV v slovenskom a nemeckom jazyku na adresu office@cidsk.eu

Informačný leták (NJ, AJ)

Writing_Competition_Website_Header_sk

Literárna súťaž o rozširovaní EÚ sa práve začala!

Európska komisia práve vyhlásila literárnu súťaž s názvom „Tak podobné. Tak rozličné. Tak európske.“ Mladí ľudia z celej Európy majú možnosť podeliť sa so svojimi názormi a v článku s maximálnou dĺžkou 1 000 slov odpovedať na jednu alebo obidve z nasledujúcich otázok týkajúcich sa rozšírenia Európskej únie:

 • Aké máš skúsenosti v rozšírenej Európskej únii?
 • Ako sa môže rozšírená Európska únia vysporiadať s problémami budúcnosti?

Literárna súťaž bude trvať do 27. februára 2015 (do 12.hod SEČ) a zapojiť sa do nej môžu mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí sú občanmi jedného z 28 členských štátov EÚ.

Národné poroty vyberú jedného víťaza z každej krajiny a tí budú pozvaní na trojdňovú študijnú návštevu do Bruselu. Víťazné články budú uverejnené na webovej stránke Európskej komisie a budú tiež ponúknuté na uverejnenie hlavným európskym médiám.

Ďalšie informácie o literárnej súťaži a o tom, ako sa zúčastniť, nájdete na webovej stránke.