Vzdelávame organizácie v Gruzínsku

By | 6. decembra 2014

visegrad_fund_logo_blue_150Od januára 2015 sa podieľame na rozvoji kapacít samosprávnych a mimovládnych organizácií v gruzínskom Gori a regióne Shida Kartli. V rámci projektu Vyšehrádskeho fondu Visegrad Countries’ Experience in Transformation for Shida Kartli region of Georgia zrealizujeme do konca mája 2015 školenia a konferenciu zamerané na prínosy Asociačnej dohody medzi Gruzínskom a EÚ,  prezentáciu príkladov dobrej praxe  spolupráce medzi verejným sektorom a neziskovým sektorom, manažment organizácií, networking a fundraising, prípravu a riadenie projektov. 

Miestnou partnerskou organizáciou je Rozvojová agentúra mesta Gori (Gori Municipality Development Agency), ďalšími partnerskými organizáciami spolupracujúcimi na projekte sú Rozvojová agentúra Sosnowiec (Poľsko) a Human-Net (Maďarsko).

Projekt sa realizuje s podporou Vyšehrádskeho fondu.